Rug- en bekken(bodem)therapie wordt in het Therapie en Bewegingscentrum beoefend om controle van de bekkenbodem te herstellen en verbeteren.

Rug- en bekken(bodem)therapie

Therapeuten:
- Ria Lagendijk

De bekkenbodem:
De bekkenbodem is een spier-peesplaat onderin het bekken, waarop alle organen rusten. Onder invloed van hormonale veranderingen, ongevallen, operaties en zwangerschap kan deze bekkenbodem zijn kracht en/of controle verliezen, waardoor mictieproblemen of incontinentieklachten kunnen ontstaan.

Een individuele behandeling bij ons bestaat uit het herstellen van de controle van de bekkenbodem door:
  • Ontspanningstechnieken van de bekkenbodem
  • Bewustwording en het leren voelen van de spanning van de bekkenbodem
  • Herstellen van de kracht van de bekkenbodem
  • Ademhalingsoefeningen ter controle van de buikdruk

Bekken- en rugklachten:
Bekken- en rugklachten kunnen door zeer veel verschillende oorzaken ontstaan: trauma's, lichamelijke en psychische overbelasting, of algeheel conditieverlies in spieren als gevolg van hormonale veranderingen of ziekte. Dit kan allemaal de balans in houding en de beweging van uw lichaam volledig verstoren. Deze balansverstoring treedt vaak op in het bekken, de lage rug, de nek en de borstregio. Dit kan pijnklachten in lage rug, benen en bekken geven, maar ook hoofdpijn en nekklachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden.

Tijdens de zwangerschap (pre- en postpartum) kunnen balansverstoringen optreden. Voor de bevalling kunt u door middel van een specifiek behandel- en oefenprogramma de balans zoveel mogelijk behouden om toename van klachten te voorkomen. Na de bevalling is het belangrijk de balans in spierkracht en houding zo snel mogelijk weer op te bouwen met behulp van een op maat gemaakt trainingsprogramma.

In onze visie op stabiliteit en training van het lichaam werken we samen met het Spine & Joint Centrum Rotterdam. We maken samen met u een uitgebreid behandelplan om deze balans in het gehele lichaam te herstellen.

In de meeste gevallen bieden we een oefenprogramma aan dat gericht is op de stabiliteit en balans van romp en bekken, soms met aanvulling van manuele therapie of andere specialisaties die noodzakelijk zijn. In deze training zijn alle therapeuten binnen het centrum goed geschoold.

De behandelingsopbouw kan bestaan uit:
  • Onderzoek en training door middel van echografie van de buik- en rugspieren
  • Een individueel trainingsprogramma met sensamove (visuele computertraining) ter verbetering van de coördinatie van bewegen
  • Oefentherapie ter verbetering van spierkracht, beweging en balans rondom wervelkolom en bekken
  • Het voortzetten van opbouw door middel van training in onze trainingszaal
  • Aanvullende sturingen van het bewegingspatroon door manuele therapie om het bewegingspatroon zo optimaal mogelijk te laten verlopen

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek ( NVFB ).
 
  Specialisaties Fysiotherapiepraktijk
Fysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Orofaciale therapie
Bekkentherapie
Looptraining perifeer vaatlijden
Echografie
Shockwave therapie
Andullatietherapie
Dry Needling
Mimetherapie