In de beweeggroep voor COPD wordt getraind in groepsverband onder begeleiding voor een gespecialiseerd fysiotherapeut om klachten te verminderen.

Beweeggroep voor COPD

Therapeuten:
- Brent Melaard
- Bernd-Jan Vogelaar

Een verbetering in uw kwaliteit van leven! Bewegen geeft lucht!
De beweeggroep voor COPD is een programma van training in groepsverband, onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, voor patiënten met longproblemen van verschillende gradaties. Is het voor u niet mogelijk om in groepsverband te trainen, dan kan dit ook individueel. De training vindt 2 keer per week plaats.

Wanneer trainen?
Na longoperaties is het belangrijk om uw conditie en vaardigheden te verbeteren of te behouden. Daarnaast is het belangrijk om bij een slechte longfunctie de belastbaarheid te vergroten en zo uw zelfredzaamheid te verbeteren.

Hoe doen we dit?
Naast voorlichting en bewustwording trainen we in groepsverband uw conditie en kracht. De voor u op maat gemaakte training vindt plaats met mede COPD-ers.
U werkt aan een actieve leefstijl!

De training start met een intake, metingen en een evaluatie van uw gezondheid. Tijdens de trainingen vinden er ook regelmatig tussentijdse metingen plaats. Er worden, voor elk individu, haalbare doelen nagestreefd.

De training vindt twee keer per week plaats, en u wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut. We werken samen in een COPD-ketenzorg verband en hebben hierdoor contact met longartsen, huisartsen en praktijkverpleegkundigen

Afhankelijk van uw verzekering wordt de training geheel of gedeeltelijk vergoed.
 
  Groepstraining
Medische trainingstherapie
Diabetes Mellitus (type II)
COPD
Oncologiepatiënten
Borstkankerpatienten "Beweeg je fit"