Om onze kwaliteit hoog te houden en goed ge´nformeerd te blijven zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen van de specialisaties binnen ons centrum, en zijn alle medewerkers geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister.

Beroepsorganisatie & Ketenpartners

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om goed geïnformeerd te blijven zijn we aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen van de specialisaties binnen ons centrum en zijn alle medewerkers geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Op deze manier blijven we optimaal op de hoogte door bij- en nascholing en informatie die vanuit deze verenigingen wordt aangeboden.

De beroepsverenigingen zijn:
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - KNGF
 • Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie - NVMT , en de Vereniging van Manueel Therapeuten - VMT
 • Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie - NVOF
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie - NVFL , Manuele Lymfe Drainage ad modem Vodder - MLDV
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg - NVFB
 
  Fysiotherapiepraktijk
Over de praktijk
Praktijkmedewerkers
Afspraak maken
Openingstijden
Directe Toegankelijkheid
Tarieven
Verzekeringen 2019
Ketenpartners
Klachtenregeling en Privacy
Kwaliteit
 
 
Daarnaast zijn we als praktijk aangesloten bij de overkoepelende kwaliteitsorganisatie Fys'Optima , een landelijke organisatie van praktijken die staat voor service, kwaliteit en transparantie.

Vanwege de binnen de praktijk bestaande expertise werken we samen met:
 • Het Spine & Joint centrum in Rotterdam
 • Het HBO onderwijs voor fysiotherapie, door middel van het aanbieden van stageplaatsen voor hogeschool Rotterdam en Breda
 • Buurtzorg Nederland door middel van een Buurtzorg plus overeenkomst
 • Echoplein Nederland voor beoordeling echobeelden
 • COPD Ketenzorg
 • Diabetes ketenzorg "Het Haringvliet"
 • "Beweeg je fit" - beweegzorg voor borstkankerpatiënten - www.beweegjefit.nl
 • Claudicationetwerk Nederland - www.claudicationet.nl