-

Mimetherapie


Therapeute:
- Ria Lagendijk
Mimetherapie wordt uitgevoerd als de motorische zenuw van het aangezicht is aangedaan. Door het niet goed functioneren van deze zenuw, de nervus facialis, kan de spierkracht in het gezicht verstoord worden. Hierdoor kan praten, lachen, eten, drinken, oogsluiting en andere gezichtsbeweging moeilijker of niet mogelijk zijn en wordt de mimiek en het uiten van emoties belemmerd. Bij deze perifere aangezichtsverlamming kunt u de helft van het gezicht minder of niet meer gebruiken omdat de aangezichtszenuw is beschadigd, waarvan de oorzaak vaak onbekend is. Bij geen of gedeeltelijk herstel kunnen er restverschijnselen optreden zoals synkinesieën (ongecontroleerde bewegingen) van de spieren in het gezicht.

Door een zeer specifieke training wordt er gewerkt aan het functieherstel van de spieren en de symmetrie in het gezicht.

Mimetherapie richt zich op:
  • De functionaliteit en kwaliteit van beweging
  • Het herstel van emotionele expressies
  • Het in gang zetten van een motorisch leerproces
  • Het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de patiënt
De mimetherapeute stelt na onderzoek van een perifere aangezichtsverlamming een behandelplan op. Normale en afwijkende mimische bewegingen kunnen nauwkeurig worden onderscheiden, en afwijkende mimische bewegingen worden geanalyseerd env vastgelegd.
De therapeute zal een oefenprogramma opstellen waarbij vaardigheden om essentiële functies als communiceren, het tonen van emoties, eten en drinken zullen worden aangeleerd. Dit kan zijn door massage oefeningen, ontspanningsoefeningen, oefeningen om bewegingen beter uit te voeren of ongewenste ongecontroleerde beweging te verminderen. Er worden ook expressieoefeningen gedaan voor het verbeteren van de symmetrie. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het omgaan met de aangezichtsverlamming in het leven van de patiënt.

Mimetherapie is een goede aanvulling op orofaciale therapie die Ria uitvoert als specialisatie, omdat uitval van de motorische zenuw het kaakgewricht nadelig beïnvloedt. Er kan dan meteen een daarvoor noodzakelijke behandeling gegeven kan worden.
 
  Specialisaties Fysiotherapiepraktijk
Fysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Orofaciale therapie
Bekkentherapie
Looptraining perifeer vaatlijden
Echografie
Shockwave therapie
Andullatietherapie
Dry Needling
Mimetherapie