Psychomotorische kindertherapie, PMKT, is een "doe" therapie, met als uitgangspunt het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind.

Psychomotorische Kindertherapie

Therapeute: Christel Goekoop
Psychomotorische kindertherapie is een "doe" therapie, met als uitgangspunt het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind, en de acceptatie en de eigenheid van het kind.
Door middel van spel en beweegvormen die aansluiten bij de sterke kanten en voorkeur van een kind zal een kind zich leren uiten. In de therapie doen de kinderen ervaringen op waardoor ze zichzelf kunnen zijn. Al bewegend en spelend wordt een kind in staat gesteld zich te uiten in wat het niet in woorden kan uitdrukken, en zo kan het kind oefenen met nieuw gedrag.

De therapie is geschikt voor kinderen met angsten, trauma's, en ontwikkelings- en gedragsproblemen. Alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en problematiek (hulpvraag) worden besproken. Ook worden alle psychologische gegevens, schoolgegevens en eventuele medische gegevens van uw kind verzameld.

Naast de psychomotorische kindertherapie is er een training gericht op aggressieregulatie. Dit is een therapievorm die de therapeut vaak toepast. In de training "Blijf Cool" wordt ook rots en watertraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining gedaan.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie vindt wekelijks een uur in de praktijkruimte plaats. Naast de therapie voor het kind is er regelmatig contact met de ouders, zodat ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Voor meer informatie kijkt u op: www.pmktchristelgoekoop.nl
 
  Andere paramedici
Kinderfysiotherapie
Psychomotorische Kindertherapie
Logopedie
Podotherapie
Oefentherapie Cesar
Osteopathie
Diëtetiek
Sport- en ontspanningsmassage